Rainbow page separator

Kanceláře vedení města se dočasně přemístí do ulice Komenského

Neděle, 26. června 2016

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / V souvislosti s rekonstrukcí elektroinstalace v městském úřadu v Žižkově ulici, která probíhá od dubna a je naplánovaná do lis[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}topadu, se nyní stavební práce přesunou do pravé části druhého patra. Kanceláře starosty, mís[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tostarosty i dalších pracovníků v té[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to části budovy se do 19. července přemístí do náhradních pros[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tor ve vedlejší budově, konkrétně do druhého patra celního úřadu v ulici Komenského. Návštěvníci žďárského městského úřadu mohou využít dočasně obnovený průchod z budovy úřadu přes propojovací krček mezi třetím a čtvrtým patrem. Aktuální informace klientům poskytnou pracovnice v informační kanceláři u vstupu do úřadu.
V druhé polovině července a v srpnu dojde k rekonstrukci elektroinstalace v levé části druhého patra a poté prvního patra městského úřadu.