Rainbow page separator

Kaštany v parku představují nebezpečí, nahradí je nové stromy

Pátek, 7. Prosinec 2018

Nové Město na Moravě / Za hranicí své životnosti se nacházejí kaštany v parku v horní části novoměstského Vratislavova náměstí. Vyplynulo to z odborného dendrologického posudku, který město nechalo zpracovat. Stromy jsou poničené do té míry, že představují bezpečnostní riziko, a proto je nutné je odstranit. Ke kácení minimálně jedenácti kaštanů ještě musí dát svolení orgány ochrany přírody a závazné stanovisko je třeba také od státní památkové péče.
Předběžně se s kácením počítá v lednu, nejdéle ale do konce března. Následná výsadba proběhne na jaře. Nově by pak byly vysazeny buď kultivary kaštanů, které jsou odolné proti klíněnce, anebo lípy. Většina kaštanů určených k odstranění se nachází v horní části parku, to znamená v prostoru kolem kašny směrem ke staré poště, a dále pak i v aleji, která lemuje silnici.