Rainbow page separator

Každá popelnice na směsný odpad musí mít svozovou známku

Pondělí, 22. června 2020

Odpad, komunální služby

Nové Město na Moravě / Do konce června musí mít obyvatelé města i majitelé rekreačních objektů na svých popelnicích či kontejnerech na směsný komunální odpad o objemu 110 a 1100 litrů vylepenou svozovou známku. Bez ní nebude nádoba pracovníky svozové firmy vyvezena. Poslední platná je červená oválná známka na období 01/2011-12/2015, jejíž platnost byla poté prodloužena na dobu neurčitou. V případě, že lidem na popelnici tato známka z nějakého důvodu chybí, náhradní získají v pokladně novoměstského městského úřadu.
Množství vyprodukovaného komunálního odpadu mají možnost obyvatelé Nového Města již řadu let eliminovat tříděním – jde nejenom o plasty, papír, sklo, textil či drobné elektrospotřebiče, ale nově jsou na několika místech přistaveny i kontejnery na použité potravinářské oleje a tuky a drobné kovové odpady, jako jsou kupříkladu plechovky od nápojů. Další nádoby na tyto komodity budou po městě přibývat, a to včetně jeho místních částí.