Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Tři králové, sbírka
Rainbow page separator

Kdo nemyslí jen na sebe, bývá nakonec sám obdarován…

Středa, 12. Leden 2011

Žďár nad Sázavo /Myšlenka kněze Vojtěcha Kodeta vystihuje pocit, který zažívá v této chvíli  přibližně 1 400 koledníků. Ti i v nevlídném počasí vyráží do ulic, aby svým zpěvem, radostí a přáním požehnaného roku 2011 obdarovali občany měst a obcí, se kterými spolupracuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou, a pokud lidé chtějí, přijali i finanční dar, který poputuje na pomoc potřebným.
6. ledna letošního roku, přesně v den svátku Tří králů, vyrazili se svým tříkrálovým poselstvím pozdravit představitele větších měst žďárského okresu i pracovníci Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Rovněž v tento den s laskavým svolením vedení žďárského Biskupského gymnázia a novoměstské Střední odborné školy vyšlo do ulic 27 studentů.
„Letos chodíme naposledy. Jsme maturanti a chodili jsme po celou dobu studia na gymnáziu. Tento rok jsme už jít nechtěli, protože máme hodně povinností, ale nakonec jsme si to rozmysleli a šli,“ říká vedoucí skupinky třech statných chlapců, která každoročně přichází se svou kasičkou naplněnou příspěvky štědrých dárců jako poslední. Je vidět, že koledují rádi.
Děvčata z další skupinky se svěřují, že na koledu chodí nejen ve Žďáře, ale také v obci, kde žijí.
„Až na tu zimu a omrzlé nohy to je fajn. Jedna starší paní nás dokonce pozvala na čaj a zákusky do cukrárny. Bylo to moc milé,“ dodávají slečny z Biskupského gymnázia.
Koledníci při své pouti zažívají nejen chvíle příjemné, ale také občas musí čelit i nevlídnému a nepříjemnému jednání. V domech se koledníci setkávají  třeba se zabouchnutím již polootevřených dveří nebo nevhodnými ohlasy na jejich tříkrálový zpěv. Jsou ale trpěliví a chápou, že ne všichni tříkrálové poselství přijímají nadšeně.
Letošní koledníky doprovází nově v některých obcích i oslík. Stejně tak už třetím rokem se k tříkrálovým skupinkám připojuje velbloud, který svým veselým zjevem vyvolává radost a nadšení především u dětí.
„Děkujeme všem, kteří se do letošního jedenáctého ročníku Tříkrálové sbírky zapojují, ať již tradičně nebo poprvé s veškerým nadšením a ochotou pomoci tam, kde je třeba,“ sděluje Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Foto: Michaela Mahlová