Rainbow page separator

Ke grantům přidali i příspěvky pro kluby sdružující pacienty

Pátek, 11. Prosinec 2015

Žďár nad Sázavou / Devět set tisíc korun vložili zástupci žďárské radnice do grantové výzvy na příští rok s názvem Kultura 2016. Dvě stě tisíc korun je obsaženo v grantu Volný čas 2016 a o celkem tři a půl milionu korun se mohou ucházet zájemci prostřednictvím grantové výzvy Sport 2016. Do dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2016 bylo vloženo 900 tisíc korun a v novém programu Sportoviště 2016 je k dispozici milion a sedm set devadesát tisíc korun. „Schválili jsme ještě dvě další výzvy, a to pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb s částkou 900 tisíc korun a také pro podporu spolkové činnosti a sociální a zdravotní oblasti, kde je vyčleněno 350 tisíc,“ informoval žďárský místostarosta Josef Klement. „Je to z toho důvodu, že v minulých letech se v grantu pro volný čas vyskytovali příjemci dotací, kteří neměli přímo se sportovní činností nic společného – například kluby a spolky sdružující Bechtěreviky, kardiaky a podobně. Tyto dvě dotace jsme začlenili do gesce komise sociálně-zdravotní a týkají se i menších poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb,“ dodal místostarosta.