Rainbow page separator

Ke kontejnerům na tříděný odpad přibudou i nádoby na baterie

Čtvrtek, 19. října 2017

Žďár nad Sázavou / Třídit baterie budou nově moci obyvatelé Žďáru. V současné době už separují a odkládají do speciálních kontejnerů plasty, bílé a barevné sklo, papír, drobný elektroodpad, bioodpad, použitý olej, případně i nepotřebný textil a oděvy určené pro charitativní účely.
„Uzavřeli jsme smlouvu se společností, která zajišťuje sběr a svoz baterií zdarma,“ informoval místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement. V podatelně městského úřadu lidé záhy dostanou krabičky pro domácnosti, do kterých budou moci baterie doma separovat.
Po městě pro odložení vysloužilých baterií přibudou speciální nádoby, například v knihovně, v budově polikliniky či v dalších příspěvkových organizacích města.
Žďárská radnice se snaží snížit množství vyprodukovaného nevytříděného komunálního odpadu ve městě, který je následně za úplatu ukládán na skládce v Ronově nad Sázavou. V roce 2010 tam například bylo odvezeno 4742 tun odpadu za 4,2 milionu korun, o pět let později pak 3609 tun za 3,4 milionu.