Rainbow page separator

Ke kulturním památkám ve žďárském okrese přibyl Pytlácký kámen

Sobota, 7. Leden 2017

Žďársko / Kulturní památkou se stal v posledním čtvrtletí roku 2016 smírčí kámen na Novoměstsku. Křížový kámen nazývaný také Pytlácký kámen se nachází v lese vymezeném vesnicemi Zubří a Koníkov na Novoměstsku a Vojtěchov na Bystřicku v lokalitě zvané U Pytláka. Podle legendy kámen připomíná nešťastnou násilnou událost z roku 1569. Vysoký deskový kámen obdélníkového tvaru má výrazně zkosené horní rohy. Na celou výšku čelní strany je na osu vytesán vystouplý reliéf latinského kříže a osm řádků lomeného písma, které v přepisu říká: „Leta pane 1569 tu nedeli po sv. Vaclave zabit je tu to Petr syn Chrasty z Albrechtic od Jana myslivce Perštejnského Buh milostiv racz byti dussi jeho.“ V pravém dolním poli je pak viditelný reliéf pušky. „Netradičně a zajímavě zpracovaný Pytlácký kámen představuje hodnotnou umělecko-řemeslnou práci, která se rozměry, zpracováním a stavem zachování vymyká z hojné lokální produkce smírčích kamenů,“ konstatovala ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Martina Indrová.
Smrčí kameny či kříže se nejčastěji nacházejí na místech, kde došlo k nějakému hrdelnímu zločinu či neštěstí. Souvisí to se středověkou a raně novověkou právní praxí, takzvanou smírčí smlouvou. V rámci mimosoudního vyrovnání měl provinilec mimo jiné na místě tragédie na vlastní náklady vytesat či vztyčit kříž coby trvalý symbol svého pokání a svědectví o dosažení smíru s příbuznými oběti.