Rainbow page separator

Kemp u Pilské nádrže bude mít po letech novou recepci

Pondělí, 26. února 2024

Žďár nad Sázavou / Vylepšení infrastruktury pro turisty u Pilské nádrže čeká také tamní kemp provozovaný příspěvkovou organizací města Sportis. Vzhledem k tomu, že zájem o kempování roste, město aktuálně počítá se změnou stávající recepce. Současný „stánek“, kde je umístěna, jenž vizuálně připomíná dosluhující trafiku, nahradí nový multifunkční objekt se zelenou střechou částečně zasazený do svahu, kde bude kromě samotné recepce i zázemí pro turisty. Tam si budou moci sednout, seznámit se s propagačními materiály, zjistit potřebné informace a podobně.

Nová bezbariérová recepce je předběžně vyčíslena na 1,8 milionu korun včetně DPH s tím, že padesát procent uznatelných nákladů by mohla uhradit dotační podpora určená k podpoře turistického ruchu.