Rainbow page separator

Knihovna nabízí k vidění unikátní bibli

Čtvrtek, 31. července 2014

Žďár nad Sázavou / Do vzácného svazku – unikátního provedení Bible Reynek – je možné nahlédnout ve žďárské Knihovně Matěje Josefa Sychry. Bible přeložená z francouzštiny čítá 912 stran, obsahuje znění Starého a Nového zákona a je doplněna 105 Reynkovými reprodukcemi s náměty z biblického i běžného života.
Vzácnou publikaci s originální grafikou vytištěnou z původní matrice významného českého malíře a básníka Bohuslava Reynka si je možné prohlédnout v knihovně, z důvodu ochrany před poničením ji nelze zapůjčit mimo ni. Ojedinělá kniha le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tos na jaře vyšla v limi[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tované edici 250 tisíc kusů, byla vzápětí rozebrána, přičemž její cena se na trhu pohybovala mezi šesti až sedmi tisíci korunami.
Bohuslav Reynek se narodil v roce 1892 v Petrkově u Havlíčkova (Německého) Brodu, kde střídavě s francouzským Grenoble žil až do své smrti v roce 1971. Se svojí manželkou, francouzskou básnířkou Suzanne Renaud, je pohřben na hřbi[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tově ve Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu.

Pozor na uzavření knihovny