Rainbow page separator

Kola, vozíky a kočárky mohou dostat „neviditelnou“ tečku

Neděle, 13. srpna 2017

Žďár nad Sázavou / V průběhu srpna budou bezplatně označena forenzním značením kola a kompenzační pomůcky zájemcům, kteří se zaregistrovali či zaregistrují do seznamu na služebně městské policie. Na projekt získala žďárská radnice státní dotaci, označeny mohou být zhruba dvě stovky kol a padesát kompenzačních pomůcek, což jsou invalidní vozíky a dětské kočárky.
Forenzní identifikační značení k zlepšení ochrany majetku se provádí prostřednictvím syntetické DNA. Drobná tečka je pro lidské oko nepostřehnutelná a bez viditelného poškození prakticky neodstranitelná. Součástí značení jsou rovněž výstražné samolepky, které se lepí na kolo, případně i tam, kde je uskladněno, a zásadní je zaregistrování bicyklu do registru forenzního identifikačního značení (REFIZ). Forenzní značení je viditelné pod UV lampou a pod mikroskopem lze přečíst kódy zanesené v registru.
Při značení musí vlastník bicyklu či pomůcky předložit doklad o jejich nabytí nebo sepsat čestné prohlášení, rovněž pak doložit svůj průkaz totožnosti. Při změně majitele označeného kola, jeho krádeži, likvidaci nebo výměně komponentů toto musí ohlásit na služebně policie, kde bylo forenzní značení provedeno.