Rainbow page separator

KOLÁČ PRO HOSPIC vynesl ve Žďáře téměř 67 tisíc korun

Sobota, 6. Říjen 2018

Žďár nad Sázavou / Ve středu 3. října 2018 proběhl ve Žďáře nad Sázavou již šestý ročník tradiční sbírkové akce Koláč pro hospic, který skončil rekordním výtěžkem 66 985 Kč. Celkem bylo rozdáno 1 455 kusů koláčů.

Cílem sbírky byla podpora terénní služby Domácí hospicové péče ve Žďáře nad Sázavou a okolí. Formou dobrovolného příspěvku ve výši 40 korun do charitativní kasičky měli lidé možnost přispět na podporu péče o těžce nevyléčitelně nemocné a umírající lidi a získat tak chutný koláč. Každoročními dodavateli krásných a voňavých koláčků byly lokální pekárny ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou a Pekařství Řečice.
V tomto ročníku se do kampaně zapojili jako dobrovolníci studenti ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické ve Žďáře nad Sázavou.

Již od půl šesté ráno bylo možné potkat pracovníky žďárské Charity před vstupní branou firmy Žďas a.s. a letos nově i před firmou Del a.s. na Strojírenské ulici. Poprvé se také do sbírky zapojili zaměstnanci skupiny firem PKS a zaměstnanci Městského úřadu Žďár nad Sázavou a Kontaktního pracoviště Úřadu práce.

Koláče mohla v průběhu dopoledne zakoupit veřejnost na Poliklinice, dále pak v Knihovně Matěje Josefa Sychry a na dalších frekventovaných místech města. Po deváté hodině se pak otevřel stánek na Horní ulici. Zde byly k dispozici pracovnice Domácí hospicové péče, které poskytovaly informace o službě. Kampaň u stánku na Horní ulici končila v 16 hodin.

„Moje velké poděkování patří všem charitním pracovníkům, kteří se podíleli na organizování kampaně Koláč pro hospic. Dále děkuji všem zapojeným dobrovolníkům a firmám, které napekly koláče a část z nich nám do kampaně darovaly. V neposlední řadě patří poděkování spolupracujícím firmám a úřadům, které nám umožnily nabídnout koláče jejich zaměstnancům,“ sdělila ředitelka žďárské Charity Ing. Jana Zelená.

Posláním Domácí hospicové péče, kterou sbírková kampaň s názvem Koláč pro hospic podpořila, je pomoci lidem s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umírajícím prožít poslední období svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu a pomoc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek.