Rainbow page separator

Koledníci na Tříkrálovou sbírku vyrazí se 461 pokladničkami

Čtvrtek, 24. Prosinec 2015

Tříkrálová sbírka 2016 - Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / V první polovině ledna se opět uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka. Tu ve žďárském okrese organizuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou; králové budou po Novém roce domácnosti po celé České republice obcházet už po šestnácté.

„Pro další ročník Tříkrálové sbírky v roce 2016 máme připraveno o 45 kusů pokladniček více než v loňském roce, tedy 461. Veškeré přípravy na sbírku probíhají v dobrovolnickém centru Kambala, kde se příprav účastní samotní dobrovolníci centra,“ informovala mluvčí Tříkrálové sbírky Veronika Dobrovolná ze žďárské charity.

Samotná sbírka trvá čtrnáct dní, ale její přípravy jsou téměř celoroční. „Intenzivně jsou zahájeny již v listopadu a pokračují i v průběhu adventu, kdy jsou nezbytné materiály rozváženy asistentům do jednotlivých koutů okresu. Asistenti rozdělí materiály koledníkům a zapečetí pokladničky v obecních úřadech,“ upřesnila mluvčí.

Zapečetěné pokladničky, které s sebou koledníci nosí a sbírají do nich příspěvky, jsou rozeznatelné podle třech znaků. „Každá pokladnička je opatřena logem Charity České republiky, razítkem našeho dobrovolnického centra Kambala a pečetí obce či města, ve které sbírka probíhá,“ vysvětlila ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená.
Při poslední Tříkrálové sbírce letos v lednu bylo vykoledováno celkem 2 645 195 korun. „Podpořena byla řada místních i zahraničních projektů. Například uživatelé Klubu v 9 – centra pro podporu duševního zdraví se díky podpoře ze sbírky vydali na rekondiční pobytovou akci, devítimístný automobil s úpravami pro svoz imobilních osob ulehčí dostupnost uživatelům do denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem a na společenské akce. Z finančních prostředků byli podpořeni i lidé v nouzi a zdravotně-sociální centrum Hippokrates v Moldávii a další,“ doplnila Zelená.