Rainbow page separator

Koledníci opět oblečou kostýmy Tří králů a vyrazí do ulic

Pondělí, 2. Leden 2017

Žďár nad Sázavou / Skupinky koledníků se v prvních lednových dnech opět objeví v ulicích žďárského okresu. Množství vybraných finančních příspěvků každým rokem roste, v tradiční Tříkrálové sbírce 2016 bylo na Žďársku vybráno celkem 2 830 223 korun. Akci v okrese koordinuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou, přičemž se do ní mezi 1. a 15. lednem zapojí na dva tisíce koledníků.
V roce 2017 se k oblastem, v nichž se koleduje, nově připojilo Rovečné na Bystřicku. Například ve Žďáře nebo ve Velkém Meziříčí se skupinky koledníků oděných do kostýmů Tří králů se zapečetěnými kasičkami s logem Charity ČR objeví v sobotu 7. ledna, v Novém Městě pak o týden později.
Sbírka podporuje potřebné obyvatele žďárského, velkomeziříčského, novoměstského a bystřického regionu. Z letošního výtěžku se podařilo například podpořit terénní služby žďárské charity, podpořen byl i krizový fond charity, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dobrovolnické centrum Kambala a pořízeno bylo vybavení šicí dílny centra pro rodiče s dětmi Kopretina. Peníze putovaly také do žďárského Klubu v 9 – centra pro podporu duševního zdraví a sbírka pomohla i zdravotně-sociálnímu centru Hippokrates v Moldavsku.
Z darů, které lidé vhodí do kasiček, 65 procent pomůže přímo v regionu, 15 procent využije na své projekty diecézní charita, deset procent podpoří potřebné lidi v zahraničí, pět procent jde na celostátní projekty a zbývajících pět procent je režie sbírky.

Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo ve vaší obci nebo regionu,