Rainbow page separator

Koledníci Tříkrálové sbírky vykoledovali přes čtyři miliony

Úterý, 1. února 2022

Žďár nad Sázavou / Dohromady 4 189 233 korun se nacházelo v 534 kasičkách, které s tříkrálovými koledníky putovaly po městech a obcích žďárského okresu. Je to o 407 122 korun více než v roce 2020, kdy se Tříkrálová sbírka uskutečnila bez jakýchkoliv protiepidemických opatření. „Moje velké díky patří koledníčkům i dárcům, kteří přes celkově nedobrou ekonomickou situaci podpořili potřebné štědrými dary. Děkuji však všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní Tříkrálové sbírky,“ uvedla ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou, jež sbírku v okrese tradičně organizuje, Jana Zelená. Dodala, že k výtěžku sbírky dopomohly rovněž statické pokladničky rozmístěné na různých místech okresu. Na webu žďárské charity je i nadále k dispozici on-line kasička, kam je možné přispívat až do konce dubna.
Peníze vybrané v letošní Tříkrálové sbírce poslouží například na svozy uživatelů do denních charitních stacionářů Rosa v Bystřici nad Pernštejnem a Nesa ve Velkém Meziříčí. „Dále plánujeme rozšíření našich terénních služeb, které jsou v současné době velmi žádané. A v neposlední řadě pak sbírka pomůže i těm, kteří žijí v tíživé finanční a hmotné nouzi a jejichž počet v poslední době rovněž stále roste,“ dodala Jana Zelená.