Rainbow page separator

Kolem cesty na kopec přibudou nové stromy a osvětlení

Pondělí, 19. Červen 2017

Nové Město na Moravě / V první řadě nové stromy přibudou v lokalitě Tři kříže, kterou v dalších letech čeká revitalizace. Výsadba se zatím týká prázdných oplocenek podél cesty od evangelického hřbitova, místo smrků v nich ale porostou třešně a jabloně. Novinkou se rovněž stane nové osvětlení, které olemuje přístupovou cestu do lokality, a není vyloučeno, že později bude prodlouženo až na kopec ke Třem křížům.
V projektu revitalizace je počítáno rovněž s využitím některých návrhů na zatraktivnění oblíbené novoměstské odpočinkové lokality, které vypracovali studenti z brněnské Mendelovy univerzity. Ti navrhli kupříkladu i propojení širšího okolí výletního místa u Třech křížů na kopci Kaplisko sítí cyklostezek, pěších cest i stezek pro koně. Využity by přitom byly zajímavé krajinné body pro zastávky, aby vznikl atraktivní turistický okruh kolem Nového Města se zachováním původního krajinného rázu oblasti, jako jsou květnaté louky či remízky.