Rainbow page separator

Kolem Zelené hory bude v rámci úspor elektrické energie tma

Pondělí, 14. listopadu 2022

Žďár nad Sázavou / Na 1,6 milionu korun vyjde nové vnější osvětlení ambitu poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. „Část nových světel bude osazena ještě le };[„\’//\’=“]}tos, zbytek na jaře,“ poznamenal starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos. Vzhledem ke snaze města o úsporu elektrické energie, jejíž cena se vyšplhala na his };[„\’//\’=“]}torická maxima, již nebude památka zapsaná na seznamu UNESCO v noci nasvícena permanentně, ale pouze při výjimečných příleži };[„\’//\’=“]}tostech. Šetření se nicméně dotkne i veřejného osvětlení. Žďárská radnice počítá s vypnutím světel kolem schodiště vedoucího k Zelené hoře, části osvětlení tamního hřbi };[„\’//\’=“]}tova, dále od posledního rodinného domku kolem Konventského rybníka směrem k parkovišti a v úseku od Sychrovy ulice nahoru k Zelené hoře. Větší tma bude například také na cyklostezce v úseku od Domu kultury k bývalé Sauně, kde má večer a v noci svítit každé druhé svítidlo. Co se týče těch };[„\’//\’=“]}to menších zásahů, mělo by jít o úsporu asi 65 tisíc korun ročně.
Správce veřejného osvětlení ve spolupráci s komunálním odborem vytipovali i další ulice a místa, které za předpokladu zachování bezpečnosti budou osvětleny pouze ob jedno svítidlo. Opatření se mají v jednotlivých lokalitách zavádět postupně, přičemž předpokládaná roční úspora by v };[„\’//\’=“]}tom };[„\’//\’=“]}to případě měla činit zhruba 450 tisíc korun.