Rainbow page separator

Komenského ulice má být kvůli bezpečnosti zjednosměrněna

Sobota, 17. Srpen 2019

Základní škola Komenského 6 Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Regulaci dopravy za účelem zvýšení bezpečnosti před základními školami připravují ve Žďáře. Nejproblematičtější je podle vyjádření odborníků, s nimiž město problematiku konzultovalo, situace před školou ve Švermově ulici, naopak v Palachově ulici ji není třeba řešit.
V souvislosti se školou ve Švermově ulici chce město nejdříve nechat vypracovat projekt, předběžně vyloučeno není například vybudování točny.
Co se týče situace před dvěma základními školami v Komenského ulici, tam je na základě doporučení policie počítáno se zjednosměrněním úzké ulice, a to ve směru od obchodních domů na Stalingradě ke školám. Dojít by k tomu mělo ještě do konce letošního roku, avšak půjde pouze o první fázi snah o zvýšení bezpečnosti před tamními základními školami. Počítáno je taktéž s instalací příčných prahů a také úpravou dopravního režimu v přilehlých ulicích, aby se u školy zlepšily rozhledové poměry.