Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, web, komise
Rainbow page separator

Komise zahajují svoji činnost, na web přibývají kontakty

Pátek, 1. Duben 2011

webove-stranky-zdarŽďár nad Sázavou/ Nedávno ustanovených sedm komisí rady města ve Žďáře nad Sázavou již postupně zahajuje svoji činnost. Některé z nich příliš mnoho času na „rozkoukání“ neměly, neboť bylo třeba, aby se zabývaly žádostmi o příspěvek z grantových programů. Své podněty a návrhy radním musela takto dát například komise kulturní nebo pro sport a volný čas. Také ostatní celky se postupně scházejí a seznamují se s problematikou daných oblastí. „V komisích je hodně nových členů, musí mít samozřejmě nějaký čas na to, aby mohli do tématu proniknout,“ uvedla žďárská starostka a senátorka Dagmar Zvěřinová. S tím, jak se činnost poradních orgánů městských radních „rozjíždí“, přibývají na webových stránkách městawww.zdarns.cz také kontaktní údaje na členy některých komisí. Ti, pokud chtějí v těchto celcích působit, musejí totiž souhlas se zveřejněním svých kontaktních údajů závazně podepsat. Na městském webu tak lze již najít emailové adresy nebo i telefonní čísla na několik členů komise rozvoje města a životního prostředí. Aktivní je ve zveřejňování kontaktů také komise pro sport a volný čas, kde se již lze telefonicky i elektronickou poštou obrátit na téměř všechny členy tohoto uskupení. Veškeré informace lze najít na internetové prezentaci Žďáru nad Sázavou, a to pod záložkou Volené orgány a poté Rada města.
Komisí bylo v okresním městě zřízeno celkem sedm. Kromě výše uvedených se jedná ještě o skupiny zabývající se problematikou zdravotní, bytovou, oblastí regionální a mezinárodní spolupráce nebo péčí o rodinu a děti.