Rainbow page separator

Komplikace v dopravě v centru Nového Města potrvají do května

Neděle, 18. Březen 2018

Nové Město na Moravě / S uzavírkou a s ní spojenými dopravními potížemi se v následujících týdnech musí smířit šoféři, kteří projíždějí Novým Městem na Moravě. Začala tam totiž plánovaná rekonstrukce rozvodů kanalizace a vodovodu, konkrétně v ulicích Smetanova, Tyršova, Školní a rovněž v horní části Vratislavova náměstí.
Z tohoto důvodu je v současné době ulice Školní pro motorovou dopravu uzavřena a v horní části Vratislavova náměstí je provoz řízen přenosnými semafory a omezen na kyvadlový. Uzavírka komunikace z důvodu rekonstrukce technických sítí potrvá až do konce května, stavební akce má být rozdělena na etapy. Školní ulice od kostela svaté Kunhuty bude částečně uzavřena do 6. dubna, druhá etapa spojená s trvalou uzavírkou potrvá do 21. května a ve třetí etapě dojde v době od 22. do 31. května k uzavření Vratislavova náměstí, ulice Školní a části ulice Tyršova před kulturním domem.