Rainbow page separator

Kompostárnu čeká přestavba, obce se podělí o náklady

Středa, 19. května 2021

Sázava / Příspěvek ve výši sto tisíc korun na přestavbu místní kompostárny schválili sázavští zastupitelé. Zařízení vybudované v roce 2004 Svazkem obcí pod Peperkem, který sdružuje Sázavu, Hamry nad Sázavou, Velkou Losenici a Nové Dvory, na konci loňského roku ukončilo provoz, neboť se ocitlo na hraně své životnosti a mimo jiné i bez nezbytné překopávací frézy.
Původní technologie náročná co do provozních nákladů byla vybrána z důvodu zpracování čistírenských kalů, které se však již zpracovávají jinde. V návrhu je proto přebudování vysloužilé kompostárny na klasickou s tím, že se odpad bude zpracovávat nikoliv venku, ale ve stávající hale.
Na projektu se opět mají zájem podílet obce sdružené ve Svazku obcí pod Peperkem a záměr včetně jejich finančního podílu odvíjejícího se od počtu obyvatel posoudí jednotlivá zastupitelstva. Pro letošní rok, než bude sázavská kompostárna přestavěna a opět uvedena do provozu, bylo jednotlivým členským obcím ohledně kompostování doporučeno uzavřít smlouvy se žďárskou kompostárnou.