Žďár nad Sázavou, Nové město na Moravě, aktuality
Rainbow page separator

Kompostéry chce nabídnout radnice i příští rok

Sobota, 23. Listopad 2013

Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Pokud budou mít obyvatelé Nového Města zájem a městu se podaří uspět v krajském grantovém programu, bude moci novoměstská radnice v průběhu příštího roku pořídit další kompostéry na bioodpad rostlinného původu z domácností a ze zahrádek.
Na základě nájemní smlouvy může zájemce dostat kompostér na rok do nájmu za 300 korun, po roce pak zůstane v jeho vlastnictví. Stačí svůj požadavek nahlásit městskému úřadu.
Další možností, jak zlikvidovat odpady rostlinného původu, je jejich odkládaní do speciálních kontejnerů na biodpady. Po vytřídění je odpad předán k dalšímu zpracování do bioplynové stanice a do kompostárny. Je možné využívat jak popelnice o objemu 240 litrů, tak i 770 litrové kontejnery, vaničkové i velkoobjemové kontejnery, jež jsou rozmístěny na území města. Větší množství bioodpadů je nutné odkládat ve sběrném dvoře, nikoliv vedle kontejnerů.