Rainbow page separator

Kompostéry doplnily tašky na odpad i krabičky na vybité baterie

Čtvrtek, 13. února 2020

Škrdlovice / Ještě čtyři desítky domácích kompostérů o objemu 1050 litrů si mohou v obecním úřadu vyzvednout zájemci z řad škrdlovických obyvatel. Kompostéry jsou pro tamní lidi zdarma, neboť k jejich pořízení přispěla dotační podpora.
Kromě kompostérů jsou letos v nabídce spojené s podporou třídění komunálního odpadu i speciální barevné tašky na tříděný odpad. Ty si mohou obyvatelé Škrdlovic vyzvednout buď v obecním úřadu, anebo na poště. K dispozici jsou sady tašek tří barev ve dvou velikostech – menší o objemu 20 litrů a větší na čtyřicet litrů odpadu.
Na dočasné skladováni vybitých menších baterií, než se s nimi lidé vypraví na sběrné místo, poslouží krabičky Ecocheese; rovněž o ty mohou škrdlovičtí obyvatelé požádat.
Už loni v obci ve spojitosti s podporou třídění komunálního odpadu došlo jak ke zpevnění ploch pod kontejnery na tříděný odpad, což bylo rovněž financováno pomocí dotace, tak i k rozmístění odpadkových košů na psí exkrementy, nádob na kovy a na použité jedlé oleje a tuky.