Rainbow page separator

Kompostéry lidem úřad rozdá, jen když na ně získá dotaci

Středa, 18. Březen 2015

Sněžné / V souvislosti s předpokladem získání příslušné dotace hodlají ve Sněžném obyvatelům zdarma nabízet kompostéry na bioodpad.
Pro zjištění přesného počtu kompostérů, o něž by měli obyvatelé zájem, vedení městyse žádá, aby lidé svůj požadavek obratem ohlásili v úřadě.
Sněžné předběžně počítá se zahradními kompostéry o objemu asi devět set litrů, které nebudou městysem vyváženy, a kompost, jenž v nich vznikne, zůstane obyvatelům k jejich vlastnímu využití.
S bezplatným přidělováním kompostérů na bioodpad však ve Sněžném počítají pouze za předpokladu, že se úřadu na jejich pořízení podaří získat dotační příspěvek.