Rainbow page separator

Komunikace bude uzavřena do konce prázdnin

Neděle, 9. Srpen 2015

Žďár nad Sázavou / Do konce srpna bude uzavřena silnice v ulici Jamská ve směru k železničnímu přejezdu a prostor křižovatky nad přejezdem, a to v souvislosti se stavebními pracemi na přeložce silnice. Objížďka vede po „devatenáctce“ přes Mělkovice a Veselíčko, ale řada řidičů si zkracuje cestu kolem chatové kolonie v Krejdách, na což si tamní lidé stěžují.
Již rovněž započatou přestavbu místní silnice na komunikaci první třídy, která se stane součástí přeložené silnice I/19, která formou obchvatu obejde střed města, zajistí žďárská radnice. Ta na přestavbu komunikace v průmyslové zóně tak, aby odpovídala normám pro silnici I. třídy, vynaloží 7,5 milionu korun bez DPH. Upravený úsek pak do své správy převezme Ředitelství silnic a dálnic ČR. Žďáru zase připadne část stávající silnice I/19 od mělkovické křižovatky až do města, která se stane místní komunikací.
Budování přeložky silnice I/19 v úseku Žďár nad Sázavou – Mělkovice bylo zahájeno už v dubnu, investorem výstavby úseku státní silnice dlouhého 882 metrů včetně navazujících křižovatek za 49 milionů korun je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podle předpokladu by auta měla začít po novém obchvatu ve zkušebním provozu jezdit v průběhu listopadu.