Rainbow page separator

Konec března je první termín pro odstranění stromů s kůrovcem

Úterý, 19. Únor 2019

Žďár nad Sázavou / Do konce března jsou povinni majitelé lesních porostů z lesů odstranit stromy napadené kůrovcem, musí k tomu dojít dříve, než ze dřevin vyletí první generace škůdce. V lesích na Žďársku stále leží velké množství sněhu, které v lednu zapříčilo poškození vršků stromů, jež se následně polámaly, a právě tyto polomy na jaře budou zdrojem pro další šíření kůrovce – pro dřeviny, jež budou případně ještě napadeny, je termín asanace konec května. Nutné je rovněž zpracovat a asanovat nahodilou zimní těžbu a pravidelně, nejlépe v týdenních intervalech, prověřovat v součinnosti s lesním hospodářem stav svých lesů.
„Vyzýváme vlastníky lesů, aby zabránili šíření kalamitních škůdců, kteří jinak způsobí další významné škody na jejich lesích i lesích sousedních vlastníků. Navíc nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa se jeho vlastník vystavuje nebezpečí správního řízení a postihu. Současná gradace kůrovců se s ohledem na předchozí dlouhé období sucha jeví jako potencionálně vážná, neboť smrkové porosty jsou i přes zimní srážky významně oslabeny,“ sdělil vedoucí žďárského odboru životního prostředí Jaroslav Doubek. Doplnil, že do konce června, ale taktéž před výletem vylíhlých brouků, musí napadené stromy zmizet i z vyšších poloh nad 600 metrů nad mořem.