Rainbow page separator

Kontejnery na objemný odpad mohou lidé využít do 17. října

Neděle, 11. Říjen 2015

Kontejner na použitý textil

Žďár nad Sázavou / Až do 17. října na území města trvají opatření spojená s tradičním podzimním úklidem. Na obvyklých stanovištích jsou rozmístěny velkoobjemové kontejnery, do kterých mohou lidé ukládat objemný odpad a rovněž odpad ze zeleně. Objemný odpad bude následně odvezen na skládku do Ronova nad Sázavou a odpad ze zeleně zamíří ke zpracování do žďárské bioplynové stanice. Radnice rovněž obyvatelům rodinných domků, kteří mají kompost, nabízí možnost spolupráce se specializovanou firmou. V případě zájmu získají informace v odboru komunálních služeb.
Nejenom v rámci podzimního úklidu mohou obyvatelé Žďáru využít rozšířený počet kontejnerů na použitý textil. Jejich menší variantu najdou v ulicích Brodská, Vnitřní, Na Úvoze, Jamborova, Dolní a Neumannova, větší kontejnery stojí v ulici Nádražní, v městské tržnici a u Tokozu.