Rainbow page separator

Kontejnery před sběrným dvorem někteří lidé i firmy zneužívají

Pátek, 9. Říjen 2020

Sběr odpadu

Svratka / O tom, zda před branami sběrného dvora i nadále nechají stát velkokapacitní kontejnery na různé druhy separovaného odpadu, uvažují ve Svratce. „Tento způsob ukládání a likvidace odpadů před sběrným dvorem jsem zavedl v roce 2011, kdy jsem chtěl lidem usnadnit a zlepšit podmínky likvidace, ale v současné době je to už neudržitelný stav, počet těchto nádob je takřka dvojnásobný. Pokud nedojde v blízké době ke zlepšení situace, bude sběrný dvůr včetně areálu i kontejnerů před ním přístupný pouze v určených provozních hodinách. Jednalo by se o čtyři dny v týdnu, což by mělo být dostačující,“ vyjádřil se starosta Svratky František Mládek.
Do zmíněných nádob totiž mimo provozní dobu sběrného dvora „černí likvidátoři“ odpadu z řad obyvatel odjinud, ale rovněž firem, které by jinak za uložení odpadu musely platit, odloží prakticky cokoliv. Za předpokladu, že se stav bude i nadále zhoršovat, veškerá likvidace odpadu začne probíhat pod dohledem obsluhy sběrného dvora a kamerového systému.