Rainbow page separator

Koordinační centrum nasměruje pomoc tam, kde je potřeba

Úterý, 24. Březen 2020

Nové Město na Moravě / Koordinační centrum dobrovolníků začalo od pondělí 23. března fungovat v novoměstském informačním centru na Vratislavově náměstí. Právě tam budou zástupci města ve spolupráci s dobrovolníky, kteří obyvatelům Nového Města nabízejí pomoc v různých oblastech, tyto záležitosti koordinovat. K dispozici je například nabídka nákupu a donáška potravin nebo léků pro seniory či rady v různých situacích prostřednictvím telefonu 602 555 156 či vyřízení záležitostí na městském úřadu. K tomu se stačí domluvit na telefonním čísle 566 598 300. Volat je možné taktéž na informační linku nemocnice, kde se lidé na číslech 566 801 700-1 dozví všechno o prováděných a odkládaných úkonech, provozu nemocnice i opatřeních, a dostupná je i krizová linka krajského úřadu na čísle 564 602 602, kde volajícímu sdělí informace o dopadech nouzových opatření.
Dobrovolníci, kteří by se chtěli do pomoci novoměstským obyvatelům aktivně zapojit, například jim rozvážet jídlo, léky nebo být jinak prospěšní, se mohou ozvat na číslo 775 857 547, případně napsat na e-mailovou adresu dobrovolnik@nmnm.cz.