Rainbow page separator

Kraj podpoří dotací akce pro rodiny i seniory ze Žďárska

Středa, 2. Leden 2019

Žďársko / Mezi devíti žádostmi o krajský grant podporujícími aktivity prorodinné a seniorské politiky byli úspěšní také žadatelé ze Žďárska. Prostřednictvím grantu podpoří Kraj Vysočina rovněž projekty předložené městy Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě a obcí Vír.
„V letošních projektech bylo hodně pamatováno na seniorskou generaci a rozhodně stojí za zmínku tradiční Vírská univerzita třetího věku, která představuje skvělý příklad vzdělávání seniorů, rozvoje jejich kompetencí a trávení volného času, který předchází sociálnímu vyloučení seniorů,“ zmínil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.
Podmínkou pro získání dotace je i padesátiprocentní podíl obce na uznatelných nákladech. Od roku 2012, od kdy se začal grant prostřednictvím Fondu Vysočina poskytovat, byl v tomto programu každoročně vyhrazen milion korun, ne vždy však došlo k jeho vyčerpání. „V systému nové grantové politiky už tento dotační titul nebudeme nabízet. Důvodem je menší zájem obcí o podporu, a tak je přirozené, že peníze jim nabídneme na jiné dotační programy cílené na společenské, kulturní i sportovní aktivity,“ doplnil Franěk.