Rainbow page separator

Kraj přispěje novoměstské nemocnici na opravu heliportu

Neděle, 24. Září 2017

Kurz první pomoci - Nemocnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Když v červenci chtěla novoměstská nemocnice nechat opravit heliport na střeše chirurgického oddělení, který po patnácti letech vykazoval známky opotřebení, byly náklady na jeho rekonstrukci vyčísleny na 545 tisíc korun. Podrobnější prohlídkou však bylo zjištěno, že stav přistávací plochy je v havarijním stavu, a to z důvodu většího poškození železobetonového skeletu a obvodových nosníků. Náklady na opravu se tak vyšplhaly na 1,86 milionu korun. Půldruhého milionu z této částky uhradí Kraj Vysočina a zbytek nemocnice z vlastního rozpočtu. Heliport by měl být opět v provozu v první polovině října.
„Demontáží roštů po obvodu límce heliportu se zjistilo, že některé nosníky jsou pokleslé z důvodu nedostatečného ukotvení. Kotvící prvky byly o polovinu kratší, než měly podle projektu být,“ sdělil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a dodal, že navíc na povrchu heliportu nebyla dodržena požadovaná kvalita a pevnost betonu. Podle vyjádření hejtmana však kraj momentálně nezvažuje jít s původním dodavatelem stavebních prací do soudního sporu. „Na základě obdobných staveb by náklady na soud nakonec mohly převýšit částku, kterou by se kraji podařilo získat,“ dodal Běhounek.