Rainbow page separator

Kraj Vysočina finančně podpořil žďárské školáky

Středa, 6. Červenec 2016

Žďár nad Sázavou / Přijetí finančních darů z úřadu Kraje Vysočina Žďáru nad Sázavou, které se týkaly oblasti školství, projednali žďárští radní. Následně nabízené příspěvky schválili včetně návrhů darovacích smluv.
Jednalo se v první řadě o podporu na zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami v roce 2016 ve výši 497 tisíc korun. Krajský úřad pro letošní rok věnoval finanční podporu rovněž na sportování žďárských školáků. V tomto případě šlo o příspěvek na zájmové a sportovní aktivity dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích. Částka byla v celkové výši 375 257 korun.