Rainbow page separator

Krajská dotace podpoří projekt na cyklostezku do Veselíčka

Neděle, 20. června 2021

Žďár nad Sázavou / Propojení města s dalšími osadami, v tomto případě Mělkovicemi a Veselíčkem, prostřednictvím cyklostezky plánuje žďárská radnice. Veškerá administrativní příprava je vyčíslená na 877 tisíc korun, z toho 300 tisíc na projektovou dokumentaci město uhradí prostřednícím krajské dotace. Aktuálně je zadaná vyhledávací studie, která má za účel vytyčit přesné vedení nové cyklostezky; zvažováno je několik variant. Nejnáročnější částí projektu má být bezpečné překonání silnice I/19 v ulici Jamská, a to s největší pravděpodobností pomocí lávky vedené necelých pět metrů nad frekventovanou komunikací. Varianta má navíc značnou šanci uspět při žádosti o dotační podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
V souvislosti s plány na cyklostezku mezi Žďárem, Mělkovicemi a Veselíčkem je v řešení také její budoucí povrch. „Zvažujeme, že by se na ni použil nikoliv klasický asfalt, ale materiál na bázi minerálního betonu. Je ekologický a lépe zapadá do konceptu krajiny,“ poznamenal starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

ilustrační foto