Rainbow page separator

Krojová pouť se i letos odehraje při svatováclavském svátku

Pondělí, 4. září 2023

Žďár nad Sázavou / Při tradiční lidové krojové pouti se ve středu 28. září v areálu poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře sejdou členové folklorních souborů a farníků z farností nejenom z Kraje Vysočina. Ke kostelu se vydají v 10 hodin v průvodu a za doprovodu dechové hudby od baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše ve žďárském zámku.  

V památce zapsané na seznamu UNESCO se poté uskuteční poutní mše svatá s doprovodem lidových svatojánských písní a žďárské Horácké muziky. V poledne se v zelenohorském areálu odehrají vystoupení folklorních souborů.

 

Tradice pouti ke kostelu na Zelené hoře, která předcházela květnovým světským oslavám, byla iniciativou žďárské „zámecké“ farnosti a spolkem Putování za Santinim obnovena v roce 2018, v loňském roce se termín přesunul z května na září, konkrétně na den svátku svatého Václava. Zatímco při krojové pouti v roce 2022 byla stěžejní připomínka tří století od vysvěcení svatostánku, letos uplyne tři sta let od úmrtí stavitele tohoto ojedinělého díla ve stylu barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho Aichla.