Žďársko, zdarsko, aktuality, jeřabina, anketa
Rainbow page separator

Kulturní počin roku vyberou v anketě Zlatá jeřabina

Čtvrtek, 6. Leden 2011

Žďársko/ Až do pátku 28. ledna letošního roku mohou zájemci nominovat kulturní počiny, které by si podle nich zasloužili ocenění v tradiční krajské anketě s názvem „Zlatá jeřabina – Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2010“. Tipy, které veřejnost poskytne, mohou potom o přízeň hlasujících usilovat hned ve dvou kategoriích – Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Nominace ze Žďárska si v soutěži tradičně nevedou špatně, obsazují přední příčky.
„Nominovány mohou být počiny uskutečněné v roce 2010 na území kraje Vysočina, jako jsou například zajímavé koncerty, festivaly, divadelní přehlídky, muzejní expozice, výstavy, ediční počiny nebo příkladné obnovy památek v regionu Vysočina. Anketou a především prezentací jednotlivých kulturních počinů bychom rádi poukázali na aktivity a odhodlání organizátorů a vlastníků památek, kteří přes nelehkou finanční situaci, jež se odrážela v různých dotačních programech v oblasti kultury, věnovali nemalé úsilí k realizaci kulturních akcí pro veřejnost nebo přispěli k zachování kulturního dědictví v kraji,“ uvedl Jan Nechvátal z odboru sekretariátu hejtmana kraje Vysočina.
Z došlých nominací bude následně odbornou pracovní skupinou vybráno 30 počinů do kategorie Kulturní aktivita a 30 do kategorie Péče o kulturní dědictví. Těchto 60 počinů potom bude v březnu tohoto roku bojovat o hlasy svých příznivců z řad veřejnosti.
Kulturní počiny ze Žďárska se každoročně umisťují na předních pozicích. Loni byl například na druhé příčce Měřínský Živý betlém, jedenácté místo pak obsadila Větrná galerie a největší koláž ve střední Evropě. Ve Zlaté jeřabině 2008 pak byly Žďárští ještě úspěšnější – Celková obnova žďárského klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie vybojovala první pozici, a to v kategorii Péče o kulturní dědictví.
Návrhy kulturních akcí a příkladných obnov kulturních památek mohou lidé zasílat prostřednictvím nominačního formuláře, který je umístěn na stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz – v sekci kultura a památky. Dále mají zájemci možnost využívat pro zasílání svých nominací písemnou formu. Tipy lze posílat na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „Zlatá jeřabina 2010“, nebo elektronicky na adresu: zlatajerabina@kr-vysocina.cz.