Rainbow page separator

Kůrovci přeje počasí, vlastníci musí bedlivě kontrolovat lesy

Sobota, 7. Červenec 2018

Žďár nad Sázavou / Pravidelné kontroly lesních porostů a okamžitá reakce, pokud je zjistěno napadení stromů kůrovcem. Na to důrazně upozorňují vlastníky lesů na Žďársku pracovníci žďárského odboru životního prostředí. V lokalitě reálně hrozí kůrovcová kalamita, neboť kvůli letošnímu časnému létu a příznivému počasí má škůdce ideální podmínky k rozmnožování. Smrkové porosty jsou navíc vyčerpané již delší dobu trvajícím obdobím zvyšujících se teplot, sucha a nízkou hladinou spodních vod.
„Stromy napadené kůrovcem je třeba pokácet a asanovat, buď mechanicky, anebo chemicky z nich odstranit kůru, než z nich vyletí vylíhlí brouci a napadnou další porosty. Nyní vylétá první generace kůrovce, další špička nastane odhadem od poloviny července do začátku srpna, záleží na počasí,“ informoval vedoucí odboru životního prostředí žďárské radnice Jaroslav Doubek.
V případě, že vlastníci lesů neplní svoje zákonem dané povinnosti, což zahrnuje i bránění rozšíření kůrovce, a není se s nimi možné jinak dohodnout, hrozí jim pokuty; letos jich už bylo uděleno několik desítek.