Rainbow page separator

Kůrovec se stále šíří, typické příznaky už nejsou podmínkou

Středa, 11. Červenec 2018

Žďár nad Sázavou / Nové druhy kůrovců, které jsou mnohem agresivnější, například lýkožrout severský, ale i klimatické podmínky pro daleko rychlejší vývoj škůdců, kdy se neprojeví typické příznaky napadení stromů, dělají problémy v lesích na Ždársku. „Dříve byly napadené stromy často vidět již z dálky, kdy jejich koruny byly rezavé a jasně vyčnívající v ostatním porostu. To v dnešní době již neplatí, takže se často stane, že na první pohled zdravý strom může být napadený,“ popsal vedoucí odboru životního prostředí žďárské radnice Jaroslav Doubek. Podle jeho slov je proto třeba důsledně stromy v lese kontrolovat. Jasnými příznaky napadení kůrovcem jsou malé rezavé drtinky za šupinami kůry či v oblasti kořenových náběhů, vletové otvory v kůře, smolení stromu či opadávající zelené jehličí. Napadené stromy je třeba ihned pokácet a asanovat. „Tím zabráníme kůrovci, aby se rozletěl do krajiny a napadl další stromy. Asanaci můžeme dělat buď mechanicky odstraněním kůry, anebo chemicky postřikem povrchu kmene povoleným přípravkem. Je pravda, že obecně se chemii snažíme nepoužívat, v dnešní době je ale mechanické odkornění zdlouhavé, navíc ne vždy jde včas provést. Je tedy lepší použít chemický postřik, který brouky při výletu zahubí,“ vysvětlil Doubek.
Stromy s kůrovcem je nutné ošetřit hned na místě. „Vlastníci lesů jsou možná zvyklí, že se v minulosti napadené stromy po pokácení odvážely neasanované z napadené lokality pryč. To dnes již legislativa zapovídá, neboť hrozí přenos brouka i do jiných míst, kde jsou ještě stromy zdravé. Proto je nezbytné ošetřit je přímo na místě nebo v blízkém okolí – v místě odvozu dříví,“ dodal Jaroslav Doubek.