Rainbow page separator

Kvalita pitné vody ve Sněžném je podle výsledků odběrů lepší

Neděle, 8. Září 2019

Sněžné / Kvalita pitné vody, kterou odebírají obyvatelé Sněžného, se podle posledního rozboru zlepšila. Konkrétně se to týká výrazného poklesu hladiny acetochloru ESA, dříve zvýšené. Další kontrolní odběr se v městysi uskuteční v průběhu září.
Ve Sněžném se objevily vyšší hodnoty pesticidů, konkrétně acetochloru ESA, před několika lety, přičemž voda byla kontaminovaná postřiky, které se aplikovaly při zemědělské činnosti. Nejprve byly znečištěny průzkumné vrty, jež obec nechala vyhloubit v rámci posílení zdrojů vody, poté bylo zjištěno, že i z vodovodních kohoutků teče voda s překročenými hodnotami. V tomto případě může hygienická stanice přechodně schválit vyšší limit, pročež městys hygieniky požádal o výjimku, aby nemusel vodovod zcela odstavit. Dostal ji na tři roky s tím, že hodnoty je nutné snížit, což se nyní podařilo.
Problémy s pitnou vodou měli ve Sněžném rovněž v souvislosti s dlouhotrvajícím suchem, takže hasiči do místního vodojemu v případě potřeby naváželi vodu, aby doplnili jeho nedostatečný stav. V městysi byl v letních měsících taktéž vyhlášen zákaz plýtvání vody z vodovodní sítě, například k napouštění bazénů, mytí aut a podobným činnostem.